İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

• Şirketimizi geleceğe taşıyacak insan gücünü bünyemize katmak

• “İnsan” odaklı bir kurum kültürü oluşturmak

• Rekabet avantajı sağlayacak bir organizasyon oluşturmak

• Çalışanların memnuniyet ve bağlılığını sürekli kılmak

• Şirket bütününde katma değer yaratmaya uygun bir ortam oluşturmak

• Yönetim ve çalışanlar arasında köprü olmak

• Tercih edilen bir şirket olmak

• Çalışanların katkısını, onların gelişimi ve katılımı ile en üst düzeye çıkarmak

İnsan Kaynakları Formu

Aytek İş Başvuru Formu İndir

(Düzenleyip Yeniden Yüklemelisiniz)

Aydınlatma Metni 'ni okudum. Onaylıyorum.